KONGREYE KALAN SÜRE

00
GÜN
00
SAAT
00
DAKİKA
00
SANİYE

BİLDİRİ SON GÖNDERİMİ

15 Nisan 2022

İNDİRİMLİ KAYIT VE KONAKLAMA SON TARİHİ

5 Mayıs 2022

Bilimsel Program20. ÇUKUROVA PEDİATRİ KONGRESİ

POSTER SUNUM PROGRAMI 

4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 1. Grup
Oturum Başkanları: Dr. Aysun Karabay Bayazıt, Dr. Ümmühan Çay
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
1
B. No: 5
BEBEKLERDE SIK GÖRÜLEN NON-EPİLEPTİK PAROKSİSMAL BOZUKLUK
Sunumu Yapacak Kişi:  HÜLYA KARA
2
B. No: 7
POST-İNFEKSİYOZ GLOMERÜLONEFRİTİN NADİR BİR NEDENİ: ENDOKARDİT İLİŞKİLİ NEFRİT
Sunumu Yapacak Kişi: SEVGİN TANER
3
B. No: 8
HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM İLE KOMPLİKE OLAN BİR AKUT PANKREATİT OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: SEVGİN TANER
4
B. No: 9
PRERENAL VE POSTRENAL AKUT BÖBREK HASARI İLE PREZENTE OLAN BİR KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: SEVGİN TANER
5
B. No: 11
NADİR BİR HASTALIK İÇİN OLAĞANDIŞI CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEĞİ: AMFİZEMATÖZ PİYELONEFRİTLİ HASTADA ÜRETEROKUTANOSTOMİ
Sunumu Yapacak Kişi: GÜNAY EKBERLİ
6
B. No: 12
KEMİK İLİĞİ NAKLİ SONRASI CİTOMEGALOVİRÜS KAYNAKLI HEMORAJİK SİSTİT OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: NİSA NUR
7
B. No: 15
GRİSCELLİ SENDROMLU ÇOCUKLARDA HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ : DENEYİM VE SONUÇLAR
Sunumu Yapacak Kişi: EZGİ ÇAY
8
B. No: 16
LİTERATÜRDE İLK: INTRAKARDİYAK KİTLE SAPTANAN GRİSCELLİ SENDROMLU BİR OLGU
Sunumu Yapacak Kişi: EZGİ ÇAY
9
B. No: 17
NEFROTİK SENDROM KLİNİĞİ İLE SEYREDEN PRİMER İMMUN YETMEZLİK EŞLİK EDEN SCHİMKE İMMUNOOSSEOZ DİSPLAZİLİ OLGU
Sunumu Yapacak Kişi: GULNAR TALIBLI


4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 2. Grup
Oturum Başkanları: Dr. G. Begül Küpeli, Dr. Faruk Ekinci
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
1
B. No: 18
BİR OLGU İLE GAUCHER HASTALIĞI TİP 3 VE SİSTİNÜRİ BİRLİKTELİĞİ
Sunumu Yapacak Kişi: BERK BECERİK
2
B. No: 23
ŞAŞIRTAN SERUM KREATİNİN DEĞERİ : AKUT BÖBREK ZEDELENMESİ OLAN ADÖLESAN BİR ERKEK 
Sunumu Yapacak Kişi: YASEMİN ŞENGEZER
3
B. No: 24
HİPOMAGNEZEMİNİN NADİR BİR NEDENİ
Sunumu Yapacak Kişi: DERYA CEVİZLİ
4
B. No: 27
KONJENİTAL NEFROTİK SENDROMU OLAN BİR BEBEKTE TROMBOTİK KOMPLİKASYON.
Sunumu Yapacak Kişi: CHICHAK VELIEVA
5
B. No: 32
STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLİA?NIN  NEDEN OLDUĞU VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT ENFEKSİYONU; PEDİATRİK OLGU
Sunumu Yapacak Kişi:  EREN TOPAL
6
B. No: 33
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE TAKİP EDİLEN HASTADA NADİR BİR KARDİYAK ACİL: KARDİYAK TAMPONAD
Sunumu Yapacak Kişi:  ÇAĞLA ÇAĞLI
7
B. No: 35
KRONİK GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI İLE TAKİP EDİLEN VE OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ GELİŞEN HASTADA RİTUXİMAB DENEYİMİ
Sunumu Yapacak Kişi: MELİSA ORDU
8
B. No:  36
SURRENAL YERLEŞİMLİ NON-BURKİTT LENFOMADAN DÖNÜŞLÜ  AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi:  MEYSA ÖNCEL
9
B. No:  43
KOLESTAZ ETİYOLOJİSİNDE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR KALITSAL METABOLİK HASTALIK; SAFRA ASİT SENTEZ DEFEKTİ
Sunumu Yapacak Kişi:  İBRAHİM UĞUR DELER


4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 3. Grup
Oturum Başkanları: Dr. Yalçın Çelik, Dr. Ayşe Özkan
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
1
B. No:  44

TEKRARLAYAN MENENJİT VE PERİLENF FİSTÜLÜ OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi:  ÖMER DOĞAN AĞABİLMEZ

2
B. No:  46
DİAZOKSİT YANITSIZ HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİLİ 2 OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi:  GUNAY ALIYEVA
3
B. No:  48
2 KARDEŞTE EŞ ZAMANLI KLİNİK PREZANTASYON GÖSTEREN  EBV-İLİŞKİLİ  HODGKİN LENFOMA: OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi:  PELİN KAN ÖZKAYA
4
B. No:  54
TİP 1 DİABETES MELLİTUS TANILI ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
Sunumu Yapacak Kişi:  DİDEM GÜLCÜ TAŞKIN
5
B. No:  57
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN NÖROLOJİK HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi:  YAŞAR YUSUF  CAN
6
B. No:  59
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ERKEN VE GEÇ TROMBOSİTOPENİ SAPTANAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi:  ARİFE TOKSÖZ
7
B. No: 63
BİR OLGU NEDENİYLE GRİSCELLİ SENDROMU TİP 2, PROTOKADHERİN DEFEKTİ VE HEMAKROMATOZİS BİRLİKTELİĞİ
Sunumu Yapacak Kişi:  ELÇİN GÜVEL
8
B. No: 66
VİSSERAL LEİSHMANİASİS VE SEKONDER  HEMOFAGOSİTOZ OLAN ÇOCUK OLGU
Sunumu Yapacak Kişi: SENA BALTA
9
B. No: 72
İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ OLAN ÇOCUK HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Sunumu Yapacak Kişi:  ÖZGE YILMAZ TOPAL


4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 4. Grup
Oturum Başkanları: Dr. Selvi Gülaşı, Dr. Fatma Derya Bulut
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
1
B. No: 79
PEDİATRİK NODAL MARJİNAL ZON LENFOMA 
Sunumu Yapacak Kişi:  HATİCE YELDA
2
B. No: 81
VİCİ SENDROMU OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: TUĞÇE ESRA MADENCİ
3
B. No: 87
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NÖROBLASTOM TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN MEDULLOBLASTOM
Sunumu Yapacak Kişi: MELEK ŞENDAĞ
4
B. No: 88
TRAVMA SONRASI GÖZDEN KAÇIRILAN YABANCI CİSİM OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi:  SEVCAN BİLEN
5
B. No: 90
İLAÇLARIN QT UZAMASI ETYOLOJİSİNDEKİ YERİ
Sunumu Yapacak Kişi:  EKİN KETTAŞ
6
B. No: 93
EXTL-3 MUTASYONU İLE İLİŞKİLİ İSKELET DİSPLAZİSİ, İMMÜN YETMEZLİK VE NÖROGELİŞİMSEL GERİLİK: VAKA SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: ENGİN DEMİR
7
B. No: 94
NON-SENDROMİK BİR PRİMER KRANİOSİNOSTOZ :TRİGONOSEFALİLİ BİR YENİDOĞAN OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: ADNAN BARUTÇU
8
B. No: 97
KONJENİTAL KALP AMELİYATI SONRASI SİYANOZ SEBEPLERİNDEN ; METHEMOGLOBİNEMİ
Sunumu Yapacak Kişi: MURAT YÜKSEL
9
B. No: 98
ÇOCUKLUK ÇAĞI KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ VE RÜZGAR İLİŞKİSİ 
Sunumu Yapacak Kişi:  FEDLİ EMRE KILIÇ
10
B. No: 99
PEDİATRİK OTOİMMÜN PANKREATİT: OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi:  ENGİN DEMİR


4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 5. Grup
Oturum Başkanları: Dr. Mahir Serbes, Dr. Sevcan Bilen
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
1
B. No: 101
KARIN AĞRISI İLE GELEN HASTADA İNSİDENTAL MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ
Sunumu Yapacak Kişi:  VEFA KAHRAMANOVA
2
B. No: 103
IGG4 İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HEPATİT TANISI OLAN BİR OLGU
Sunumu Yapacak Kişi:  MAHMUT ESAT TÜLÜCE
3
B. No: 104
GLUKOZ-GALAKTOZ MALABSORBSİYONU OLAN BİR OLGU
Sunumu Yapacak Kişi:  MAHMUT ESAT TÜLÜCE
4
B. No: 105
BİR KLASİK ÇÖLYAK OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: MAHMUT ESAT TÜLÜCE
5
B. No: 106
POSTTRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK TANI VE TEDAVİSİ; OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: NİHAL BOZ
6
B. No: 107
PRİMER ADRENAL HODGKİN LENFOMA
Sunumu Yapacak Kişi: SENA BALTA 
7
B. No: 108
RENAL KİTLEDEN TANI ALAN PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: ELİF ASIM
8
B. No: 109
İYİ KLİNİK SEYİRLİ EKSTRARENAL RABDOİD TÜMÖR OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: BEYZA İŞLEK
9
B. No: 110
PANSİNÜZİT KOMPLİKASYONU OLARAK GELİŞEN SUBDURAL AMPİYEM OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: BERFİN ÖZGÖKÇE
10
B. No: 111
ADOLESANDA EPİGLOTTİT SONRASI GELİŞEN ABSE: OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: MEHTAP AKÇA


4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 6. Grup
Oturum Başkanları: Dr. R. Miray Ekinci, Dr. Sinem Sarı Gökay
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
1
B. No: 112
TİP 1 DİYABET VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİNDE BESLENME YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: TUĞÇE KARTAL
2
B. No: 113
OROGASTRİK SONDA UYGULAMASININ NADİR BİR KOMPLİKASYONU: ÖZEFAGUS PERFORASYONLU 2 OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: MELİSA ORDU
3
B. No: 118
ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI VE PROTEİNÜRİNİN NADİR BİR NEDENİ: NUTCRACKER SENDROMU
Sunumu Yapacak Kişi: BEYZA İREM
4
B. No: 119
HİPOKALEMİYE BAĞLI GELİŞEN UZUN QT SENDROMU OLAN BİR OLGU
Sunumu Yapacak Kişi: ANIL ATMIŞ
5
B. No: 120
 ?KOLESTAZ AYIRICI TANISINDA LEPTOSPİROZİS
Sunumu Yapacak Kişi:  YASEMİN SOFU ÖNER
6
B. No: 121
MARTSOLF SENDROMLU BİR OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: HAZAL GÜLERYÜZ
7
B. No: 123
CİVA İNTOKSİKASYONU
Sunumu Yapacak Kişi: LALE GAHRAMANOVA
8
B. No: 125
FABRY HASTALARININ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI VERİLERİNDE HASTALIĞA ÖZGÜ FENOTİPLERİN MODELLENMESİ İLE BELİRLENMESİ: TÜRKİYE'DE TEK MERKEZLİ BİR GERÇEK YAŞAM KANITI ARAŞTIRMASI
Sunumu Yapacak Kişi: SİNAN FINDIK
9
B. No: 126
GELİŞİM GERİLİĞİ NEDENİYLE ERKEN TESPİT EDİLEN TRİPLE X SENDROMU OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: TUĞÇE ÇABUK


4 Haziran Cumartesi - Saat: 12.15-13.00 - 7. Grup
Oturum Başkanları: Dr. Yılmaz Kor, Dr. Adnan Barutçu
(Poster Alanı)
Sıra No 
Bildiri No
KONU-KONUŞMACI
2
B. No: 127
İMMÜN YETMEZLİK AYIRICI TANISINDA KALITSAL METABOLİK BİR HASTALIK: LİZİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI TANILI BİR OLGU
Sunumu Yapacak Kişi: ELİSA KUNDAKÇI
2
B. No: 130
ÇOCUKLUK ÇAĞI İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARININ TANI VE KLİNİK İZLEMİNDE TROMBOSİT PARAMETRELERİNİN ROLÜ VE MPV'NİN YERİ
Sunumu Yapacak Kişi: FERYAL KARAHAN
3
B. No: 133
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İLE BAŞVURAN NADİR BİR GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI TİP IXA OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi:  ESRA KARA
4
B. No: 134
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE TANI ALAN FRUKTOZ 1,6 BİFOSFATAZ EKSİKLİĞİ OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi:  BURCU KÖŞECİ
5
B. No: 135
SİTRÜLİNEMİ VE WARBURG MİKRO SENDROMU BİRLİKTELİĞİ
Sunumu Yapacak Kişi:  İREM KAPLAN
6
B. No: 136
SİKLİK KUSMA ETİYOLOJİSİNDE KALITSAL METABOLİK BİR HASTALIK: GLUTARİK ASİDÜRİ TİP 2 OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi:  ANIL AKGÜN
7
B. No: 137
TÜM EKZOM DİZİLEME; TANI YOLCULUĞUNUN SONU MU YOKSA BAŞLANGICI MI? İKİ KARDEŞ OLGU ÜÇ FARKLI HASTALIK
Sunumu Yapacak Kişi:  TUĞÇE KÜÇÜK
8
B. No: 138
NADİR BİR SİTOPENİ NEDENİ: TRANSKOBALAMİN II EKSİKLİĞİ
Sunumu Yapacak Kişi: EZGİ BURGAC
9
B. No: 140
TRANSAMİNAZ YÜKSEKLİĞİ ETİYOLOJİSİNDE BİR KALITSAL METABOLİK HASTALIK: HHH SENDROMU TANISI ALAN İKİ OLGU
Sunumu Yapacak Kişi:  İLKNUR OCAK
10
B. No: 142
SEVERE BONE İNVOLVEMENT İN TWO SİBLİNGS WİTH PRİMARY HYPEROXALURİA TYPE 1
Sunumu Yapacak Kişi: VİCTOR CHİSALİTA