KONGREYE KALAN SÜRE

00
GÜN
00
SAAT
00
DAKİKA
00
SANİYE

BİLDİRİ SON GÖNDERİMİ

15 Nisan 2022

İNDİRİMLİ KAYIT VE KONAKLAMA SON TARİHİ

5 Mayıs 2022

Bilimsel Program20. ÇUKUROVA PEDİATRİ KONGRESİ

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 

2 Haziran Perşembe
Oturum Başkanları: Dr. Serhan Küpeli, Dr. Faruk İncecik
(Büyük Amfi)
Sıra No 
Bildiri No
Başlangıç
Bitiş
Saati
KONU-KONUŞMACI
1
B.No: 4
15:15-15:23 Pediatrik Hematoloji-Onkoloji ve Nakil Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonunun Klinik ve Radyolojik Özellikleri: Tek Merkez Vaka serisi
Sunumu Yapacak Kişi: Utku Aygüneş
2
B.No: 38
15:23-15:31 Anorektal Malformasyonlu Çocuklarda Ameliyat Sonrası Barsak ve Mesane ile İlgili İşlevsel Sonuçların Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Caner İsbir
3
B.No: 42
15:31-15:39 Gelişimsel Pediatri Polikliniğine Dil ve Konuşma Problemleriyle Başvuran Çocukların Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Evin İlter
4
B.No: 62
15:39-15:47 Rasopati Tanılı Hastaların Klinik ve Moleküler Değerlendirmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Gizem Ürel Demir
5
B.No: 64
15:47-15:55 Pediatrik Diffüz İntrinsik Pontin Gliom Hastalarında Tedavi Yaklaşımları
Sunumu Yapacak Kişi: Ayşe Özkan
6
B.No: 45
15:55-16:03 Komplike Olmayan Apandisit Ön Tanılı Çocuk Hastalarda Cerrahi Olmayan Tedavinin Klinik Sonuçlarının Araştırılması
Sunumu Yapacak Kişi: Şeref Selçuk Kılıç
7
B.No: 95
16:03-16:11 Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelinde Amniyotik Sıvının Nekrotizan Enterokolit Üzerindeki Etkileri
Sunumu Yapacak Kişi: Muhammed Udurgucu
8
B.No: 84
16:11-16:19 Beş Yaş Altında Girişimsel ya da Cerrahi Yolla Onarım Yapılmış Olan Doğuştan Kalp Hastalıklı Adölesanların Yaşam Kalitesi ve Kendini Toparlama Güçlerinin Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Gözde Atasever
9
B.No: 37
16:19-16:27 Pediatrik Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Akım Düşük Rezistanslı Perfüzyon Tekniğinin Beyin Metabolizması Üzerine Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Yasin Güzel
10
B.No: 39
16:27-16:35 Kalıtımsal Metabolik Hastalık Tanısında Önemli İpucu: Ürik Asit
Sunumu Yapacak Kişi: Havva Yazıcı
11
B.No: 86
16:35-16:43 Çocuklarda Diyafram Paralizinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Sunumu Yapacak Kişi: Selcan Türker Çolak


Başlangıç
Bitiş
Saati
2 Haziran Perşembe
Oturum Başkanları: Dr. Ali İşlek, Dr. İhsan Turan
(Küçük Amfi)
Sıra No 
Bildiri No
Başlangıç
Bitiş
Saati
KONU-KONUŞMACI
1
B.No: 51
15:15-15:23 Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendrom'lu Olguların Klinik Özellikleri
Sunumu Yapacak Kişi: Aylin Kılınç Uğurlu
2
B.No: 53
15:23-15:31 Çocukluk Çağı Panhipopitüitarizmde Etiyoloji ve Klinik Özellikler
Sunumu Yapacak Kişi: Esra Döğer
3
B.No: 68
15:31-15:39 Özel Gereksinimli Ergenlerin Cinsel Davranışları ve Ebeveyn Tutumları
Sunumu Yapacak Kişi: Canan Kuygun Karcı
4
B.No: 77
15:39-15:47 Noonan Sendromlu Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Can Celiloğlu
5
B.No: 100
15:47-15:55 Kolestatik Karaciğer Hastalıklarının Teşhisinde Yeni Nesil Dizileme Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Engin Demir
6
B.No: 102
15:55-16:03 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Yapılan Çocukların Endoskopi ve Patoloji Sonuçlarının İncelenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Kamercan Ceylan
7
B.No: 114
16:03-16:11 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı ile Takip Edilen Çocuk ve Adölesanlarda Alerjik Semptom Sıklığı
Sunumu Yapacak Kişi: Müge Atar
8
B.No: 115
16:11-16:19 Santral Puberte Prekoks ve Prematür Telarş Tanısı Alan Kız Çocuklarının Klinik Özellikleri: Tek Merkezli Çalışma
Sunumu Yapacak Kişi: Semine Özdemir
9
B.No: 116
16:19:16:27 Enflamatuvar Bağırsak Hastalarında Helikobakter Pilori Gastrit Değerlendirmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Didem Gülcü
10
B.No: 124
16:27-16:35 Nadir Bir Hiperkalsemi Nedeni: Kalsiyum-Duyarlı Reseptör Varyantı Olan Olgularımızın Başvuru Özellikleri
Sunumu Yapacak Kişi: Gülin Karacan
11
B.No: 2
16:35-16:43 Üç Yaş ve Üzeri Bronkopulmoner Displazi Tanılı Hastaların Geç Dönem Kardiyovasküler Etkilenmelerinin Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Tuğba Kontbay
12
B.No: 20
16:46-16:54 Çocukluk Çağı Yürüme Bozukluğuyla Başvuran Olguların Etyolojik ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Özge Dedeoğlu


3 Haziran Cuma
Oturum Başkanları: Dr. Dinçer Yıldızdaş, Dr. Gülen Gül Mert
(Büyük Amfi)
Sıra No 
Bildiri No
Başlangıç
Bitiş
Saati
KONU-KONUŞMACI
1
B.No: 10
16:30-16:38 Serebral Palsili Çocuk Hastaların Beslenme ve Antropometrik Durumları ile Bunlara Etki Eden Faktörler
Sunumu Yapacak Kişi: Çağla Nur
2
B.No: 14
16:38-16:46 Nöromuskuler Hastalığı Olan Çocukların Beslenme Durumu ve Yutma Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Didem Biçer
3
B.No: 83
16:54-17:02 Üçüncü Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Preterm Olgularının Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Nazife Reyyan Gök
4
B.No: 92
17:02-17:10 Elektrik Çarpması ile Getirilen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Gamze Gökulu
5
B.No: 131
17:10-17:18 Asfiksi İlişkili Metabolit Biyomarkır Arastırması- Asphyxıa Assocıated Metabolıte Bıomarker Investıgatıon (Aambı) Study: Erken Dönem ve Geç (22-42 Ay) Dönemdeki Klinik Bulgular
Sunumu Yapacak Kişi: Hacer Yapıcıoğlu
6
B.No: 78
17:18-17:26 Duchenne ve Becker Musküler Distrofi Tanılı Hastaların İncelenmesi: Tanıdan Tedaviye Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Elif Çiğdem Şirazi
7
B.No: 55
17:26-17:34 Duchenne/ Becker Musküler Distrofili Hastaların Başvuru Bulgularının ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Erdem Şimsek
8
B.No: 52
17:34-17:42 Çocukluk Çağı Atriyal Taşikardilerinin Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Murat Başaranoğlu


3 Haziran Cuma
Oturum Başkanları:Dr. Göksel Leblebisatan, Dr. Özlem Gündeşlioğlu
(Küçük Amfi)
Sıra No 
Bildiri No
Başlangıç
Bitiş
Saati
KONU-KONUŞMACI
1
B.No: 26
16:30-16:38 Çocukluk Çağı Hematolojik Malignitelerinde Yeni Nesil Dizileme Uygulamaları
Sunumu Yapacak Kişi: Özlem Görükmez
2
B.No: 28
16:38-16:46 Çocuk Hastalarda Perkütanöz Asd Kapamanın P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Sunumu Yapacak Kişi: Süleyman Sunkak
3
B.No: 47
16:46-16:54 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Konsültasyonu Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Seyhan Sürmeli
4
B.No: 41
16:54-17:02 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Aile Hekimlerinin Rutin Dışı Kullanılan Aşılarla İlgili Bilgi ve Tutumları
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Kılıç
5
B.No: 67
17:02-17:10 Çocuklarda Sars-Cov-2 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Negatifleşme Süresi ve Bu Süreye Etki Eden Faktörler
Sunumu Yapacak Kişi: Ecem Kelleci
6
B.No: 74
17:10-17:18 Zoonotik Enfeksiyonların Retrospektif İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği
Sunumu Yapacak Kişi: Fatma Kılınç
7
B.No: 80
17:18-17:26 Vazookluziv Kriz ile Başvuran Orak Hücre Anemili Hastalarda Mikrorna Düzeylerinin Krizle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: İkbal Türker
8
B.No: 96
17:26-17:34 Tüberküloz Tanılı Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi: 3. Düzey Tek Merkez Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Ceren Çetin
9
B.No: 128
17:34-17:42 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Nedeniyle Hastaneye Yatırılan İnfantlarda Rsv ve Diğer Solunum Virüslerinin Klinik Seyirleri
Sunumu Yapacak Kişi: Engin Aydın
10
B.No: 22
17:42-17:50 Ensefalit Ön Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Burçin Aygün
11
B.No: 85
17:50-17:58 Atopik Dermatitli Hastalarda Besin Alerjisi Sıklığının Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Melike Ocak


3 Haziran Cuma
Oturum Başkanları: Dr.Deniz Kor, Dr. Bahriye Atmış
(1 Nolu Amfi)
Sıra No 
Bildiri No
Başlangıç
Bitiş
Saati
KONU-KONUŞMACI
1
B.No: 6
16:30-16:38 Antenatal Hidronefroz Tanılı Hastaların Utd Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Sevgin Taner
2
B.No: 21
16:38-16:46 Çocuk Alerji Kliniğine Başvuran, Okul Öncesi Dönemde Vizing Semptomları Başlayan Hastalardaki Pozitif Modifiye Astım Prediktif İndeks Sıklığının Belirlenmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Mustafa Özdemir
3
B.No: 34
16:46-16:54 Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Renal Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Covıd-19 Enfeksiyonu
Sunumu Yapacak Kişi: Çağla Çağlı
4
B.No: 40
16:54-17:02 Nadir Bir Siliyopati: Joubert Sendromu
Sunumu Yapacak Kişi: Emel Sarıbaş
5
B.No: 56
17:02-17:10 Lizozomal Depo Hastalıkları: Demografik, Klinik ve Laboratuar Bulguları
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Emecen Şanlı
6
B.No: 58
17:10-17:18 Atnalı Böbrek Tanılı Çocuklarda İleri İnceleme Gerekli Midir?
Sunumu Yapacak Kişi: Adile Asena Emiroğlu Taşkın
7
B.No: 71
17:18-17:26 Mukopolisakkaridoz Hastalarında Kemik Sağlığı
Sunumu Yapacak Kişi: Kısmet Çıkı
8
B.No: 122
17:26-17:34 Pediyatrik Metabolik Kardiyomiyopati Tanılı Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Ezgi Topal
9
B.No: 129
17:34-17:42 Pandas Eş Tanısı Olan ve Olmayan Kekemelik Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: Adnan Barutçu
10
B.No: 132
17:42-17:50 Beş Klasik Homosistinürili Olgu Nedeniyle Bir Metabolik Acil Olan Homosistein Yüksekliği
Sunumu Yapacak Kişi: Ezgi Burgaç
11
B.No: 139
17:50-17:58 ''Metabolizma Penceresinden'' Pediatride Pratiğinde Renal Tübüler Asidoz Deneyimi
Sunumu Yapacak Kişi: Esra Kara